Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREPLETANJE NARAVE IN KREATIVNOSTI OTROK

V okviru projekta Pogum želimo pri učencih vzpodbuditi kreativnost in samoiniciativnost pri pripravi kreativnih kotičkov iz naravnih materialov, kjer bodo lahko razvijali gibalne, motorične spretnosti, moč, koordinacijo ter primeren odnos do okolja, v katerem živijo. Pri projektu bodo sodelovali vsi učenci šole, saj bodo v okviru pouka, interesnih dejavnosti in razširjenega programa načrtovali in izvajali aktivnosti, ki smo si jih zadali. Pripravili in uredili bomo vrt, za katerega bodo prav tako skrbeli vsi učenci šole.

Pri tem smo si zadali izziv, kako:

– s pomočjo naravnih materialov pridobiti elemente oz. orodja za razvijanje gibalnih spretnosti otrok (pridobitev motoričnih spretnosti, gibalnih spretnosti, moči in koordinacije),

– uporabiti vsa čutila za stik z naravnimi viri, ki se lepo prilegajo v naravno vaško okolje in sodelovanje z lokalno skupnostjo,

– spodbujati otroke k ustvarjalnemu razvijanju iger na prostem.

 Splošni cilji

Udejanjanje ciljev in načel trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja

spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja (vrednostni sistem).

Usposabljanje učencev za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem.

Sodelujoča skupnost.

Spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja do sebe in okolja.

Razvijanje motoričnih spretnosti.

Razvijanje otroške domišljije.

V šolskem letu 2021/2022 bomo v okviru projekta z učenci načrtovali in tudi dejansko naredili KOLESARNICO ob šoli. Obenem bodo imeli učenci popravljalnico koles, katera si bo možno tudi izposoditi. Ob tem bomo   krepili naslednje kometence podjetnosti: načrtovanje in upravljanje, izkustveno učenje, sodelovanje, vključevanje virov, finančna in ekonomska pismenost, ustvarjalnost, vizija ter etično in trajnostno razmišljanje.

Projekt POGUM: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)