Knjižnična informacijska znanja

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenci razvijajo v okviru knjižničnih informacijskih znanj, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, ustvarjalno razmišljanje in izražanje misli. Učenec se nauči uporabljati informacije iz različnih virov. Učenci se navajajo na knjižnično okolje in občutijo, da je knjižnica informacijsko in kulturno središče šole. Razvijajo pozitiven odnos do knjig in branja. Poudarek je na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje. Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja. Razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Izvajajo se štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji se od 1. do 9. razreda nadgrajujejo.

CILJI:

I. TRIADA

 •  Učenec pridobiva prve samostojne izkušnje v šolski knjižnici.
 •  Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora, spoznava njeno ureditev
  in se uči pravilnega obnašanja v knjižnici.
 •  Seznani se s postopkom izposojo in vračanja gradiva.
 •  Spozna starostni stopnji ustrezen leposlovni
  in poučno znanstveni knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo.
 •  Ob koncu prve triade postane učenec tudi samostojni bralec.
 •  Zna uporabljati osnovne storitve v knjižnici.
 •  Knjižničar ga z različnimi oblikami in metodami dela motivira za branje.

 

II. TRIADA

 •  Učenec nadgrajuje znanje pridobljeno v prvi triadi.
 •  Knjigo spozna kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici.
 •  Spozna pot od knjige do ustvarjalca do uporabnika.
 •  Seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki,
  ki so pomembni za identifikacijo.
 •  Učenec poleg primarnih informacijskih virov začne
  postopoma spoznavati sekundarne informacijske vire.
 • Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino.
 •  Za iskanje informacij uporablja različne iskalne zahteve.
 •  Od referenčnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

 

III. TRIADA

 •  Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi.
 •  Razlikuje med podatkom in informacijo.
 •  Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije
  in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoče informiranje.
 •  Učenec razširi znanje z lokalnih podatkovnih zbirk
  h globalnim informacijskim omrežjem.
 •  Uporablja bibliografske in ne bibliografske zbirke podatkov.
 •  Učenec spozna različne tipe knjižnic z namenom,
  da pridobi točno določeno informacijo.
 •  Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela učenec
  spozna pojme CITAT, CITIRANJE IN REFERENCA.
 •  Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov
  in določiti njihovo lokacijo.
 •  Ob koncu tretje triade postane samostojen uporabnik knjižnice,
  njenega gradiva in informacijskih virov.
(Skupno 354 obiskov, današnjih obiskov 1)