ivanjkovci.jpg

IVANJKOVCI

Naselje Ivanjkovci je del Krajevne skupnosti Ivanjkovci, ki spada k občini Ormož. KS obsega poleg Ivanjkovcev še naselja: Cerovec Stanka Vraza, Dobrovščak, Hujbar, Lahonci, Libanja, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Pavlovski vrh, Runeč, Svetinje, Stanovno, Strezetina, Trstenik, Veličane, Žerovinci in Žvab.

Vas Ivanjkovci je nastala v dolini Pavlovskega potoka, ki dobi v Ivanjkovcih dva pritoka, Lahonščico iz Lahoncev in Sirotko iz Veličan. Ob močnejšem deževju voda prestopi bregove in poplavlja. Ker so tla ilovnata, se voda dalj časa zadrži na površini, zato prevladujejo travniki, ki se včasih spremenijo v močvirja in jezera.

Nad dolino se dvigujejo griči: Žerovinščak, Cerovec, Mihalovski vrh, Pavlovski vrh, Stanovščak in Litmerk

Na nastanek naselja sta torej najbolj vplivala relief in ugodna prometna lega – najugodnejša prometna povezava med Murskim in Ptujskim poljem.

Gručasto jedro ima v dolini v bližini železniške postaje, kjer so upravne in javne zgradbe. Novi del, kjer je danes tudi šola, pa je nastal na vzpetini nad desnim bregom potoka Lahonščica.

Naselje Ivanjkovci se prvič omenja leta 1293 z imenom vas župana Ivanjka kot posest salzburške nadškofije. Vas je imela devet kmetij, kar pomeni, da je bila manjša vas.

Danes pa šteje 88 objektov, od tega 68 stanovanjskih hiš.

Prevladujejo novejše stanovanjske hiše, saj jih je polovica mlajših od 30 let.

Kraj je doživel v zadnjih letih precejšnjo preobrazbo. Preobrazba se kaže predvsem v zunanjem videzu vasi (število novih hiš, opuščanje gospodarskih poslopij). Spremenila pa se je tudi socialnoekonomska struktura gospodinjstev. Medtem ko je bilo ob koncu 19. st. v Ivanjkovcih edina dejavnost kmetijstvo, imajo danes status kmeta samo še 3 prebivalci. Prevladujejo nekmečka gospodinjstva. Skoraj tretjina je mešanih gospodinjstev, kjer je eden ali več družinskih članov zaposlen v nekmetijski dejavnosti in kmetijstvo jim pomeni dopolnilno dejavnost. Takšna usmerjenost gospodinjstev je posledica koncentracije prebivalstva v novi soseski nad Lahonščico pa tudi v centru vasi v dveh stanovanjskih blokih.

Gospodinjstva v dolini so v glavnem usmerjena v živinorejo. Za vzhodna in zahodna pobočja gričev nad dolino pa je značilna usmerjenost v vinogradništvo. Med temi vinogradi je tudi nekaj vikendov. Pod vinogradi in ob hišah so sadovnjaki, največ intenzivnih nasadov jablan in hrušk pripada delniški družbi VVS Jeruzalem Ormož.

Leta 1991 je število prebivalcev Ivanjkovcev začelo padati, saj prevladuje starejše prebivalstvo in prebivalstvo srednjih let, zelo malo pa je mladih, ki se v glavnem selijo v mesta.

(Skupno 853 obiskov, današnjih obiskov 1)