Dragi učenec, učenka, vsi zaposleni!

KNJIŽNIČNI RED V OŠ IVANJKOVCI

 Knjiga ni predmet za enkratno uporabo,
zato jo čuvaj,
saj jo bodo uporabljali tudi drugi.

Knjižnica naše šole je namenjena tebi, zato jo obiskuj in si izposojaj gradivo, ki ti je na razpolago, in z njim ravnaj, kot da je tvoje.

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnični red ureja odnose med šolsko knjižnico in uporabniki njenih storitev. Določa etiko poslovanja, pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice.

ČLANSTVO

Vsak prvošolec postane član šolske knjižnice in je njen uporabnik do devetega razreda. Člani so tudi vsi zaposleni.  Vpisnine in članarine ni. Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno

IZKAZNICA

Prvošolci ob vpisu dobijo izkaznico za izposojo in jo uporabljajo vsa leta šolanja.

ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih in spletni strani. Kadar v knjižnici poteka pouk, individualno delo ali ura pravljic, izposoja ni mogoča.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjige si uporabniki izposojajo za 14 dni. Načeloma si učenci izposojajo do 5 enot knjižničnega gradiva hkrati. Ob izposoji novega gradiva je potrebno vrniti že izposojeno gradivo.

Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice oziroma čitalnice, je gradivo, ki je zaradi svoje velikosti ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi (bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura) in periodični tisk.

REZERVACIJA IN NAROČANJE GRADIVA

Gradivo, ki si ga član želi izposoditi in tega trenutno ne more storiti, je možno rezervirati pri knjižničarki.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S  knjižničnim  gradivom  uporabniki   ravnajo skrbno.  Pisanje,  podčrtavanje, barvanje in trganje, rezanje knjig je prepovedano! Ob branju ne uživamo pijače in hrane. Ob branju uporabljaj kazalko.

ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem.

OBNAŠANJE V PROSTORIH ŠOLSKE KNJIŽNICE

Ob vstopu pozdravimo. S knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici moramo ravnati skrbno in odgovorno. V knjižnici in čitalnici smo tiho, hodimo počasi in mirno. Ne motimo učencev, ki berejo, pišejo nalogo. Knjige, ki si jih ogledujem, vrnem  na njihovo mesto ali knjižničarki. Če želim knjigo z najvišje police, zanjo prosim knjižničarko. Pomagam mlajšim, če rabijo pomoč. O vseh nepravilnostih in nesporazumih obvestim knjižničarko.

Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Uporaba raznih elektronskih naprav (mobitel), ki bi motile knjižnični red, ni dovoljena.

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Računalniška  oprema,  ki  se  nahaja  v  knjižnici, je last krajevne knjižnice in   je  na  voljo  vsem  članom knjižnice po dogovoru s knjižničarjem. Uporabnik seznani knjižničarja z namenom uporabe tehnologije. Igranje igric ni dovoljeno.

VRAČILO GRADIVA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA

Ob koncu pouka je potrebno izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.

 

 

 

(Skupno 398 obiskov, današnjih obiskov 1)