S sklepom, številka 6034-23/2014/9 iz dne, 26. maja 2014 smo bili obveščeni, da je OŠ Ivanjkovci izbrana za postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu v šolskem letu 2014/2015. Na predlog komisije je minister določil 61. osnovnih šol.

ŠOLSKI PROJEKTNI TIM SESTAVLJAJO

– Nada Pignar (vodja ŠPT-ja)

– Teja Fuchs (izvajalec pouka v 2. in 3. razredu)

– Andreja Kociper (učiteljica v 3. razredu)

– Andreja Žinko (učiteljica v 2. r), Klavdija Petrovič (učiteljica v 1. r), Marija Pfajfar (drugi strokovni delavec šole)

OPERATIVNI NAČRT

Zajema:

Naloge ŠPT-ja
Vloga in pomen ŠPT-ja
Pričakovanja članov ŠPT-ja
Področja uvajanja
Izvedbeni načrt uvajanja in spremljanja
Spremljanje in preverjanje učinkovitosti načrta uvajanja in spremljanja
Pričakovane ovire oziroma težave pri realizaciji načrta uvajanja in spremljanja

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)