ŠOLSKO LETO 2020/2021

IZPELJALI SMO PRVO RAP-ANJE. VIJOLIČNA NIT JE BILA SIVKA …

FOTO ZAPIS DIY – NAREDI SAM ZA LEPŠI DOM

V šolskem letu 2020/2021 vstopamo v tretje leto projekta. Za nami je zanimivo leto, ki nas je veliko naučilo. Letošnje vodilo je

ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE.

To je tudi vodilo letošnjega RaP programa. Novost letošnjega leta je interdisciplinarno povezovanje dejavnosti v enem dnevu, pod naslovom PETEK je dan za RaP-anje. Enkrat na mesec se bodo povezale različne dejavnosti in učenci bodo lahko o eni stvari razmišljali na več načinov in skozi različne dejavnosti.

Vsebine projekta so načrtovane na treh podorčjih:

 • GIBANJE
 • HRANA IN PREHRANA
 • ZDRAVJE IN VARNOST

Cilji projekta so:

 • Zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje.
 • Razvijati interese učencev, področja nadarjenosti in talente, spodbujati inovativne poti učenja in kreativne učne dosežke.
 • Omogočiti učencem samostojno individualno ali sodelovalno (skupinsko) učenje in pripravo na pouk
 • Razvijati različne vrste pismenosti, večjezičnost in sporazumevanje v različnih jezikih.
 • Učence spodbuditi za izvajanje prve pomoči ter ustrezno odzivanje v stresnih situacijah.
 • Zagotoviti smiselno izrabo prostega časa ter razvoj zdravega življenjskega sloga (zdravo prehranjevanje, gibanje itd.).
 • Krepiti spoštovanje in vednost o tradiciji, nacionalni in svetovni kulturno umetniški dediščini ter o drugih vsebinah po izboru šole in učencev.
 • Učence podpirati za samostojno, samoregulativno (refleksije, metakognitivni procesi) vseživljenjsko učenje in načrtovanje nadaljnje izobraževalne poti ter trajnostni razvoj.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje dejavnosti:

GIBANJE:
*      Šolska liga
*      Tenis
*      Rekreativni odmor
*      Plesni krožek 1
*      Plesni krožek 2
*      Šport, dobro jutro
*      Fitnes
*      Folklora
HRANA IN PREHRANJEVANJE:
*      Mala šola kuhanja
ZDRAVJE IN VARNOST:
*      Eko fit ustvarjalnica
*      Prva pomoč
*      Joga
*      Joga 1
*      DIY

Vsebine: Tek, Smučanje, Kolesarjenje se izvajajo po dogovoru in v strnjenih oblikah.

ŠOLSKO LETO 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo s projektom RaP. To leto se bomo predvsem posvetili pomenu PROSTEGA ČASA.

PROSTI ČAS

Prosti čas je vrednota, ki ji moramo posvetiti posebno pozornost – ker ga imamo v današnjem ritmu življenja vedno manj in ker zaradi poplave informacij in tehnologije hitro zapademo v pasivno vlogo opazovalca. Gledamo televizijo, brskamo po spletu, igramo igrice… –  naši potenciali pa ostajajo neopaženi in neizkoriščeni. 

Mi iščemo alternativo. Ponovno zavzemamo aktivno vlogo. Svoje telo uporabljamo kot najboljši inštrument. Razvijamo svoje potenciale in premikamo meje. Ohranjamo zdrav duh v zdravem telesu. Mens sana in corpore sano. Preizkušamo različne načine ohranjanja vitalnosti in izbiramo najboljše zase. Razvijamo navade, ki jih bomo ohranili do pozne starosti in si s tem izboljšali kvaliteto življenja. 

Dragi starši, draga skupnost sorodnikov in znancev! Pridružite

se nam na naši poti odkrivanja poti, ki vodijo do zdravega in kvalitetnega življenja.

https://www.youtube.com/watch?v=GJFcj1uZvnw

Za učence smo pripravili dejavnosti v sklopu projekta. Vse smo predstavili v zloženki, ki ste jo starši prejeli ob koncu prejšnjega šolskega leta, lahko pa zloženko pregledate spodaj na spletni strani.

Seznam dejavnosti:

Folklora

*sreda 0. ura (1. – 3)

*po dogovoru

 

Klavdija Petrovič 1.-9.

Šport in igrišča

*sreda 8.ura

Vesna Havlas 4.-9.

Tenis

*po dogovoru

Mojca Grula 4.-9.

Zdravstvena vzgoja

*po dogovoru

Zdenka Rakuša 8.-9.

Mala šola kuhanja

*četrtek 8./9.ura

Tanja Zelenik 6.-9.

Joga

*vsak dan 7.00-7.55

Marija Pfajfar 1.-9.

Rekreativni odmor

*vsak dan 13.10-13.20

Vesna Havlas 5.-9.

Plesni krožek 1

*petek 0.ura

Maja Novak 1.-4.

Plesni krožek 2

*torek 0.ura

Maja Novak 5.-9.

Mali športnik

*četrtek 0.ura

Saša Veler 1.-3.

Želim narediti sam DIY

*po dogovoru

Mojca Grula, Saša Veler, Zdenka Rakuša, Marija Pfajfar 5.-9.

Šport, dobro jutro

*petek 0.ura

Saša Veler 4.-6.

Fitnes

*po dogovoru z učiteljem

Izrazni ples

*po dogovoru

Maja Novak 5.-9.
MINUTA ZA ZDRAVJE Vsi učitelji in učenci
Tek, Smučanje, Kolesarjenje Učitelji za posamezne športe *po dogovoru

(Skupno 942 obiskov, današnjih obiskov 2)