Žogice

         Vzgojiteljica: Slavica Kosec

         Pomočnica vzgojiteljice: Lidija Janežič

        Število otrok: 12

        I. starostno obdobje: heterogeni oddelek

        Predstavnica Sveta staršev: ga. Katja Trstenjak