Obogatitvene dejavnosti v šolskem letu 2018/2019:

Mali raziskovalec

Mali plesalčki

Angleške urice

Mini kuharske delavnice