Rdeča nit programa »Zdravje v vrtcu« 2019/20: Počutim se dobro

»Dober dan. Kako si?« so pogosto prve besede, ko srečamo znano osebo. Morda nas to resnično zanima, morda pa ne vemo kaj bi drugega rekli. Kakorkoli, pričakuje se odgovor.

» Dobro.«

Pa je to res? Ali sploh vemo, kako se počutimo? Smo dovolj pozorni, čuječi, da prepoznamo svoja čustva, da vemo, kaj določa naše počutje, kaj je za nas pomembno in kaj nas izpolnjuje?

Vprašanj je veliko in odgovori so lahko različni, saj se ljudje med seboj razlikujemo. Različne so stvari, ki nas veselijo, ki v nas vzbudijo zanimanje in radovednost. Zagotovo pa je dobro počutje za vse zelo pomembno, saj to vpliva na naše življenje, na odnos do soljudi, do okolice, na produktivnost ter na naše duševno in fizično zdravje. Še toliko bolj pa je pomembno za otroke saj se v otroštvu formira osebnost ter postavljajo temelji za celo življenje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka.

Moderen kapitalističen/neoliberalen način življenja sili človeka v nek hiter potrošniški ritem, kjer je prostor za tekmovanje, sodobne tehnične pridobitve, trendovske aktivnosti, pehanje za dobičkom, čemur se večinoma podreja tudi družina in prijateljstva. S tem nas odtujuje od sebe, od svojih bližnjih in od tistih stvari, ki nas delajo človeške, nas notranje izpolnjujejo in bogatijo.  Slepo sledenje tem trendom pa žal ne prinaša vedno tudi dobrega počutja, oziroma je to le kratkotrajno. Vedno več posameznikov se tega zaveda, želi marsikaj spremeniti, velikokrat ne vedo kako. Nekateri pa hitro zaključijo – družba te sili, sistem je tak. Pa je res?

Če hočemo svoje počutje izboljšati, ga moramo najprej prepoznati (vzeti si čas zase, se umiriti, se poglobiti v svoje občutke in misli),  o tem razmišljati, kaj preveriti in se o tem pogovarjati. Pri tem imamo na razpolago različne tehnike, ki so namenjene tako odraslim kot tudi otrokom, s katerimi si lahko še dodatno pomagamo pri ohranjanju ravnovesja in dobrega počutja,

V vrtcu želimo, da se otroci spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan …), čustvi (srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen ..) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, zadihan, z bolečino, poln energije, sproščen …). Različne situacije, ki jih v vrtcu organiziramo vsakodnevno, jim omogočajo spoznavanje in opazovanje razlik. Seveda, če jim pri tem pomagamo.

Kdaj, kako in zakaj se kdo počuti dobro, mora ugotoviti vsak sam, otroku pa lahko pri tem pomagajo še starši in mi vzgojitelji. Pomembno je, da poiščemo te pozitivne spodbude/občutke.

Na posamezne otroke pozitivno vplivajo zelo različni dejavniki. Ob spoznavanju le teh lahko skupaj z otroki ugotavljate razlike in drugačnosti ter razvijate tolerantnost. Raziskujete lahko skozi različne aktivnosti oz. okoliščine:

  • Lepše mi je: ko delam sam (individualist) ali v skupini
  • Gibalne aktivnosti
  • Kreativnost (ustvarjanje ali opazovanje): likovna umetnost, glasba, ples, gledališka igra, branje, …
  • Različna raziskovanja (npr. poskusi v naravi, raziskovanje okolja, mešanje barv, kaj mi je všeč,  kaj me zanima, tradicionalne jedi, …)
  • Medosebni odnosi: družina, prijateljstvo, pomen socialne mreže
  • Drugo

Poudarek naj bo na pozitivnih spodbudah/občutkih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje. Med raziskovanjem bo koristila pozornost in čuječnost otrok in vzgojiteljev. Vsa spoznanja bodo otrokom pomagala, da se bodo lažje odločali in premagovali ovire tudi kasneje v življenju. Nenazadnje tudi pri odločitvi za zdrav življenjski slog.

Pozitivni vplivi izvedenih projektov v vrtcu na duševno zdravje otrok

Duševno zdravje je temeljni del dobrega počutja in učinkovitega delovanja za posameznika in skupnost. Dobro duševno zdravje omogoča posamezniku, da udejanja svoje umske in čustvene zmožnosti ter je uspešen v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Duševno zdravje je opredeljeno kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizem in sposobnost soočanja s težavami.

Projektne naloge, ki smo jih izvajali na ravni celotnega vrtca so bile uspešne. Vsi otroci so aktivno sodelovali, izražali svoja mnenja in ideje, jih uresničevali v sodelovanju z ostalimi in uživali ob nastanku novih stvari, katere so potem tudi uporabili in pokazali širši javnosti. Po končanih projektih smo se pogovarjali, da zelo dobro izbiramo teme, ki so otrokom blizu, hkrati pa je  motivacija tako močna, da  otroke dovolj prevzame. To pomeni, da se ves čas našega dela skozi projekte niso dolgočasili.

Vse te komponente duševnega zdravja so bile zajete v projekte. Bila je ustvarjena pozitivna klima, kar je dobro delovalo na dobro počutje otrok in delovanje posameznika v in za skupino. Imeli so možnost izraziti in udejanjiti skozi proces svoje mnenje, ideje, čustva. Imeli so se možnost soočati z izzivi in reševanjem problemov, s čimer so pridobili na pozivni samopodobi ter ustvarjali lepe medsebojne odnose ( komunikacija, spoštovanje, samospoštovanje). Ob končnih rezultatih so bili veseli uspeha in občutka« jaz to zmorem«.

 

Zapisala koordinatorica:

Milena Školiber, dipl. vzg. (VS)

 

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)