»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«

Javni razpis za izbor  operacije delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostna naložba: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso zaposleni niti vključeni v  izobraževanje  ali usposabljanje.

V sklopu omenjenega razpisa smo bili uspešni in pridobili  zaposlitev »Pomočnik vzgojitelja začetnika«.

Omenjen ukrep omogoča pomočnika vzgojitelja začetnika v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na strokovnih ekskurzijah, načrtovanje, izvajanje priprav vzgojno-izobraževalnega dela  v oddelku ter opravljanje drugih del in nalog , povezanih z  dejavnostjo vrtca Ivanjkovci. Trajanje zaposlitve od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 oz. 30. 4. 2021.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)