Ob koncu pouka smo uspešno prestali presojo  in ponovno pridobili naziv kulturna šola, ki ga razpisuje JSKD. Obnovitveni postopek zajema vsebine: redno delujoče šolske kulturne skupine, ki jih je 9, ter redne oblike dela, ki vplivajo na kulturno izobraževanje mladih; te so:  šolski časopis na šolski spletni strani, bralna značka, berimo mlajšim (v vrtcu, jutranjem varstvu,…) eko bralna značka, snemanje proslav, dni dejavnosti in montaža kratkih filmov, likovno snovanje in  angleška bralna značka.

Drugo področje zajema udeležbo šolskih skupin na selekcioniranih srečanjih z opredelitvijo dosežka. V tretjem  področju so zajete kulturne prireditve in dogodki za učence šole in širšo javnost, ki jih pripravljamo v lastni produkciji.

Prepoznano je bilo tudi naše kontinuirano obiskovanje  zunanjih  kulturnih institucij in ogledi kulturnih dogodkov izven šole. Sproti  se strokovni delavci izobražujemo na področju kulturno-umetniške vzgoje. Prepoznani so bili tudi naši odmevni kulturni projekti ob izidu pesniške zbirke Anje Lazar, z naslovom Prostor za pesem, prireditvi Flash mob v Ormožu in Murski Soboti, pridobitev Krajevne knjižnice Ivanjkovci in številni filmi, ki jih v lastni produkciji pripravijo strokovni delavci šole.

Delo znotraj šole koordinira knjižničarka Brigita Fridl.

“Videnje je več kot psihološki fenomen … Ne vidimo le z očmi, temveč z vsem, kar smo in kar je naša kultura.”

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)