Tudi naša šola se vključuje v Nacionalni projekt skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 8. oktobra. Dolgoročni cilj nacionalne mreže je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.  https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/ .

Dejavnosti  na naši šoli:

  • Beremo pri razrednih urah: učenci izberejo pesmi ali kratke odlomke, ki jih preberejo svojim sošolcem, nato se o tem pogovorijo in poiščejo “skrito sporočilo”. (5. in 6. razred)
  • Beremo v vrtcu: učenci šestega razreda bodo obiskovali otroke v vrtcu in jim brali.
  • Kreativno branje: po branju pripovedke ali pesmi likovno upodobijo prebrane besede (pomen ilustracije).(5. in 6. razred)
  • Spodbujanje skupnega branja v družini: učenec in starš prebereta skupaj ali vsak zase isto knjigo (npr. 1. knjigo domačega branja ali prvo knjigo za Bralno značko), se o njej pogovarjata in to potrdita s podpisom izjave, ki jo prineseta učiteljici Tatjani ali knjižničarki.(zaželjeno za vse učence)
  • Ta knjiga je …. zanimiva, navdihujoča, uporabna,….učenec predstavi knjigo, ki se njemu zdi zanimiva (zanimiva zgodba, zanimivi junaki, zanimive ilustracije,…), navdihujoča (ga k čemu spodbuja,…)….izbere odlomek, ki ga v šoli skupaj preberemo in knjigo priporoča v branje svojim sošolcem. (2. razred)
  • Knjiga, ki me je prebrala….in avtor, ki me je našel:učencem predstavim knjigo, ki jo berem in mi je v navdih ter jo vključim v vsebine pouka, poskušam navduševati k branju; skupaj raziskujemo o avtorju knjige, se pogovarjamo o knjigi in odkrivamo vidike doživljanja branja. (učiteljica Zdenka ter 6., 7., 8. in 9. razred).
(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)