S sklepom, številka 6034-23/2014/9 iz dne, 26. maja 2014 smo bili obveščeni, da je OŠ Ivanjkovci izbrana za postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu v šolskem letu 2014/2015. Na predlog komisije je minister določil 61. osnovnih šol.

ŠOLSKI PROJEKTNI TIM SESTAVLJAJO

– Nada Pignar (vodja ŠPT-ja)

– Teja Fuchs (izvajalec pouka v 2. in 3. razredu)

– Andreja Kociper (učiteljica v 3. razredu)

– Andreja Žinko (učiteljica v 2. r), Klavdija Petrovič (učiteljica v 1. r), Marija Pfajfar (drugi strokovni delavec šole)

OPERATIVNI NAČRT

Zajema:

Naloge ŠPT-ja
Vloga in pomen ŠPT-ja
Pričakovanja članov ŠPT-ja
Področja uvajanja
Izvedbeni načrt uvajanja in spremljanja
Spremljanje in preverjanje učinkovitosti načrta uvajanja in spremljanja
Pričakovane ovire oziroma težave pri realizaciji načrta uvajanja in spremljanja

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)