V šolskem letu 2018/19 smo vključeni v razvijanje  koncepta Razširjenega programa življenja in dela v osnovni šoli sklop, gibanje in zdravje za dobro psihofizično počutje.  Pri vsebinah jutranjega varstva, podaljšanega bivanjabomo eno tretjino ur namenili gibanju za boljšo psihofizično počutje.

Dodatno smo sistemizirali ure interesnih dejavnosti za gibanje. Te so: folklora, sodobni ples 1 in sodobni ples2, joga in druge tehnike sproščanja, prva pomč, rdeči križ, nogomet, šolska liga ter strnjeno bomo izvedli pohodništvo.

Po 6. uri smo uvedli rekreativni odmor za učence višjih razredov, ki se lahko vključijo v igre z žogo ali fitnes na galeriji. Obe dejavnosti sta vodeni s strani strokovnih delavcev.

V sklopu celotnega razširjenega programa  uvajamo tudi vsebine povezane z zdravo prehrano, bontonom ob mizi in spodbujamo zajtrk.

Projekt poteka tri leta.

 

Bilten (s pritiskom na povezavo si lahko ogledate bilten v PDF formatu)

Prva in zadnja stran

Notranja stran_1_10

notranja stran_9_2

notranja stran_3_8

notranja stran_7_4

notranja stran_5_6

PowerPoint prestavitev programa OŠ Ivanjkovci

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)